Home.
Waarom BMH bv.
Garanties.
Contact.
Informatief downloads.
Home.
Waarom BMH bv.
Garanties.
Contact.
BMH bv

Garanties.

KOMO
BMH bv is KOMO-keur gecertificeerd en in het bezit van een Komo attest met productcertificaat. Deze gecombineerde kwaliteitsverklaring geeft aan dat wordt voldaan aan de product- en prestatie-eisen van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

 

NBvT
BMH BV is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT). De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de ondernemers op algemeen, sociaal-juridisch, economisch en product-technisch gebied. De bond draagt ook bij aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout, onder andere door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit. De leden van de bond onderscheiden zich door gedegen vakkennis en een doelmatige productie.